Vilka är vi?

Berättargruppen Ingrid Marie och Astrakan

Berättelser, mystik, musik och dans är något alla tre har spridit och förmedlat under många års tid - både var för sig och i olika konstellationer. 
Det föll sig naturligt att börja berätta tillsammans vilket var både berikande, stimulerande och spännande.  I detta kreativa klimat växte idén för både gruppen och namnet fram.

Trions medlemmar kompletterar varandra i ett skapande, sjudande samspel...

...och det är lätt att ryckas med.

Ingrid Frykmo

Uppvuxen med sagor och sägner och har alltid fascinerats av deras innehåll och bakgrund. Allt sedan barndomens berättelser och släkthistorier till etnologins sägner och danshistoriens myter.


Berättar, agerar, dansar och sjunger - har ju aldrig kunnat bestämma sig för att  hålla sig till det ena eller andra.

 

Maria Wiedersheim-Paul

Berättar, berör och levandegör med både röst, sång och rörelse. Har under många års tid berättat sagor och sägner för både barn och vuxna.


Vill gärna överbrygga tiden och framkalla ett igenkännande. - Det finns mycket från förr som även berör oss i dag och kan kasta sken på nutida företeelser.

Håkan Frykmo

Målar och sätter stämningsfärg på berättelserna med både låt och olåt.

Står stadigt med fötterna i folkmusikmyllan. Spelar klarinett, flöjter, cittra och allehanda tonverktyg men är dock inte främmande för att även använda ord och dans när det kommer till att förmedla en god historia.

Maria, Ingrid, och Håkan på Flatvarps klipphällar.

foto: Håkan Frykmo

kontakt@ingridmarie.nu

© Ingrid Marie och Astrakan 2018