mer om Håkan

Håkan Frykmo

foto: Ingrid Frykmo

Fick för länge sedan frågan om det var musik eller dans som låg närmast hjärtat men än i dag är det lika svårt att svara på det. Med tiden har det nog blivit allt mer musik och musikskapande men dansen är ständigt närvarande i någon form. Det ena kan inte leva utan det andra.

Är träblåslärare och folkmusikpedagog. Spelat mycket till dans, både solo och i olika grupper. Riksspelman på klarinett men kan inte hålla fingrarna borta från andra instrument och ljudverktyg vilket passar bra för att ge berättarprogrammen stor variation i stämning och ton.

Har mångårig erfarenhet som artist och pedagog inom folkkultur;

- Dans och musik. Lekar, berättelser och traditioner. -

Under ett drygt kvarts sekel har det komponerats och arrangerats musik till teater, dansdrama och dansföreställningar. Till husbehov har det även blivit en hel del sång och amatörteater genom åren.

kontakt@ingridmarie.nu

© Ingrid Marie och Astrakan 2017